Spoločnosť EKOL rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ EKOL-recyklačné systémy, s.r.o., Košická 36, 080 01  Prešov, IČO: 365 07 440, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd.: Sro, Vložka: 16415/P, spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov - EKOL-recyklačné systémy s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s Vašim odoslaním e-mailu.

Účel spracovania vašich osobných údajov - EKOL-recyklačné systémy s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať za účelom vzájomnej komunikácie.

Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané EKOL-recyklačné systémy s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov - Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne  odvolať, a to prostredníctvom emailovej adresy ekolpresov@ekolpresov.sk

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom - K vašim osobným údajom budú mať prístup pracovníci EKOL-recyklačné systémy s.r.o., ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu - EKOL-recyklačné systémy s.r.o. môžete kontaktovať na email: ekolpresov@ekolpresov.sk